PAR MUMS

 Latviešu mākslas muzejs ( LMM ) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2002.gadā.

Tās līdzšinējā darbība ir bijusi iespējama, pateicoties privātpersonu iniciatīvai un ziedojumiem. Sākot ar 2007.gadu muzeja patstāvīgā ekspozīcija ir apskatāma Rīgā, Maija ielā 18.

      Muzeja mērķis ir popularizēt izcilā latviešu mākslinieka, profesora Vilhelma Purvīša (1872.-1945.) radīto latviskās ainavas skolu, kas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūrvēsturē.

       Savā meistardarbnīcā, kura pastāvēja no 1921. līdz 1944. gadam, V.Purvītis  uzņēma tikai ar izcilu krāsu redzi un gleznotāja talantu apveltītus studentus. Profesors augstu vērtēja katra jaunieša radošo individualitāti un sekmēja tās attīstību, neatlaidīgā ikdienas darbā slīpējot amata nianses.

      Diemžēl karš un biežās varas maiņas aizmirstības dubļos iemina ne vien mākslas vērtības, bet arī daudzu meistardarbnīcas studentu vārdus un pat dzīvības. Arī tuberkuloze, 20. gs. pirmās puses bieds, nesaudzēja jaunos talantus. 2. Pasaules karam beidzoties, divdesmit četri jaunie mākslinieki izšķīrās pamest Latviju un turpināt savu radošo darbību ārpus tās robežām. Piedaloties starptautiskās izstādēs svešumā, daži no viņiem ir saņēmuši augstus apbalvojumus. Dzimtenē palikušo mākslinieku likteņi veidojās dažādi. Lielākā daļa, nespējot pilnībā piemēroties Padomju varas diktētajiem noteikumiem, cieta no politiskām represijām, vai nonāca izsūtījumā. Neskatoties uz to, ka gandrīz visi turpināja gleznot arī padomju varas gados, viņiem izstādīt savus darbus jebkādās izstādēs bija liegts. Protams, ka arī padomju prese par šiem neatzītajiem klusēja. Līdz ar to daudzu šo mākslinieku vārdi latviešu tautai nav zināmi, tomēr viņu atstātais mantojums ir nemirstīgs, pārsteidzot un sajūsminot mūs.

       Tāpēc, lai saglabātu šo - kopskaitā astoņdesmit trīs meistardarbnīcas studentu piemiņu un, ikvienam dotu iespēju tuvāk iepazīt viņu daiļradi, mūsu muzejs apkopo katra audzēkņa biogrāfiskās ziņas un vāc mākslas darbus.        

Mūsu ekspozīcijā ir dažas nākošo audzēkņu gleznas, kuras tapušas vēl pirms Latvijas Mākslas akadēmijas dibināšanas. Protams, ka vislielākais skaits gleznu pārstāv periodu no 1921. - 1944. gadam. Tieši šī perioda darbi mums ļauj iepazīt ceļu, kuru gājuši dabas skatu meistardarbnīcas audzēkņi, lai kļūtu par MEISTARIEM. “Lūk šitāds jūs palieciet!” dažam no viņiem savulaik ir teicis V. Purvītis.

Meklējumi un centieni atrast labāko veidu sevis izteikšanai bieži jaunos māksliniekus noveda pie netradicionālu darbu rašanās. Atlasot muzejam eksponātus, šim aspektam tika pievērsta liela vērība. Tādēļ pie mums var aplūkot arī autoram neraksturīgus darbus, par kuriem reizēm brīnās ne tikai mākslas eksperti un pazinēji, bet pat labi pazīstamu un ievērojamu mākslinieku tuvākie radinieki. Šis fakts apliecina mūsu izvēlētā ceļa pareizumu - sniegt visplašāk iespējamo informāciju par katru no 83 V.Purvīša skolniekiem. Ekspozīcijā ir arī tā saucamie ”retie autori”, kuru darbus atrast tikpat kā nav iespējams, jo tie ir unikāli.

Purvīša skolas nozīmīgumu vairo tas fakts, ka vairākiem viņa bijušajiem audzēkņiem ir izaugusi sava skolnieku paaudze, kuriem savukārt jau atkal ir skolnieki. Tā V. Purvīša stādītais mākslas koks ir dzinis spēcīgas saknes mūsu latviskā garīguma augsnē.

         Muzejam ir arī plaša gleznu izstāžu katalogu, grāmatu un foto materiālu kolekcija, kas papildina kopainu par norisēm Latvijas mākslas dzīvē sākot ar 1918. gadu, kā arī dod lielisku iespēju izzināt V.Purvīša dabasskatu meistardarbnīcas vēsturi un izbaudīt latviskās ainavas glezniecības gaisotni.Latviešu Mākslas Muzejs 
 Maija iela 18, Rīga, LV - 1006
tālr.: +371 26002050 
e-pasts: raitislmm@inbox.lv

 .